Background Image

Vann, gass & elektrisitet

Når du har funnet din plass på Costa Blanca, og du har bygget, kjøpt eller leid en bolig som skal etableres, er det generelt en utvikler / byggherre, eiendomsmegler eller gestor, som allerede jobber for deg, som vil gjøre det som er nødvendig for å sikre at administrasjonen i forhold til tjenesteleverandørene er gjort riktig. Som en veiledning kan du følge disse trinnene.

Vann

Ditt lokale rådhus kan gi deg informasjon om hvilket vannselskap som er din vannforsyner, som i hovedsak er lokale selskaper. For å sette vannforsyningskontrakten i ditt navn, må du gå til ditt lokale vannkontor og ta med følgende dokumenter.

For nye eiendommer:

 • Første Beboers Lisens (Licencia de primera ocupación). Disse dokumentene må bli søkt om av utvikleren / byggeren. Kommunale teknikere vil verifisere at eiendommen er bygget i samsvar med loven og legalisert byggeplaner. Deretter må utbygger / byggherre betale søknadsgebyr og levere alle nødvendige dokumenter til bystyret før han mottar denne første boligbeviset

 

 • Skjøte med ditt navn som eier
 • Pass eller gyldig ID 
 • Bankkonto nummer for direkte debitering
 • Addressen til eiendommen

 

For brukte eiendommer:

For brukte boliger, må du be om andrehånds lisens (Lisens de segunda ocupación). Prosessen er nesten den samme som søknaden for første beboers lisensen, men i dette tilfellet må en arkitekt søke om dette dokumentet dersom utstedelsesdatoen for det første beboerbeviser er over 10 år gammelt. Annenhånds lisensen bekrefter at bygningen fortsatt overholder gjeldende lover. I tillegg til dette dokumentet må du også sende følgende dokumentasjon til vannleverandøren:

 • En kopi av siste vannregning og kontrakten
 • Ny måleravlesning
 • Pass eller gyldig ID
 • Bankkonto nummer for direkte debitering

Leid bolig

Som nevnt, dersom du leier en eiendom vil eiendomsmegler normalt gjøre de nødvendige endringene for deg, dette er dokumentene som må presenteres:

 • En kopi av siste vannregning og kontrakten
 • Ny måleravlesning
 • Pass eller gyldig ID
 • Bankkonto nummer for direkte debitering
 • Kopi av leieavtalen med ditt navn som leietaker. I noen tilfeller kan vannleverandøren be om en skriftlig bekreftelse fra eieren som sier at du kan få kontrakten i ditt navn.

Siden mange eiere har hatt problemer med leietakere tidligere, velger mange av dem å ikke endre navnet i kontrakten og bare ha bankkontoen din oppført for direkte debitering. Andre vil be deg om å betale regningene direkte ved overføring eller kontant til dem. Det er ikke noe problem å godta disse vilkårene, så lenge du bekrefter at navnet som er oppgitt i kontrakten, er eieren av eiendommen du leier.

 

Gass

Når du flytter til en bolig med en hovedgasforbindelse (oftest i større byer), må du kontakte det lokale gasfirmaet for å bli tilkoblet, og underskrive en avtale. Regning vil bli utstedt annenhver måned, og inkluderer MVA på 16%. Gassen kan betales med direkte debitering.

Er det ikke gassnett, kan du få flaske med butan (sylindre), som er tilgjengelig på lokale bensinstasjoner, supermarkeder og andre leverandører, avhengig av området. En kontrakt med en leverandør er i utgangspunktet nødvendig, og for denne kontrakten må du ta med følgende dokumenter:

 • Potokopi og originalt Pass eller NIE
 • Kopi av skjøte eller leiekontrakt
 • Sertifikat for oppvarming
 • Bankkonto nummer for direkte debitering
 • Sertifikat for korrekt installasjon levert av tekniker

Et refunderbart depositum betales for hver gassflaske første gang du kjøper den. Når flasken er tom, erstattes den med en full. Vær oppmerksom på at du kun kan bytte flasker med selskapt(ene) du har kontrakt med. Prisen på gass varierer fra tid til annen, men er satt til samme pris for alle leverandører.

 

 

Elektrisitet

Som tidligere nevnt har du en utvikler / byggmester, eiendomsmegler eller en gestor som hjelper deg når du bygger, kjøper eller leier en bolig. Som med vannforsyningen, vil de være behjelpelige med å koble strømmen til hjemmet ditt. Slik gjøres det:

 

For nybygde eiendommer trenger du følgende dokumenter:

 • CIE (Electrical Connection Certificate / Boletin). For å få tak i dette dokumentet må du leie en autorisert elektriker. Elektrikeren vil forberede installasjonen og når alt er lovlig og korrekt, vil han gi deg dette sertifikatet
 • CUPS nummer: Dette er kontraktsnummeret du vil motta ved en ny tilkobling og kan bli funnet på CIE / boletin
 • Første Beboers Lisens (Licencia de primera occupacion). Se kapittel om vannforsyning for forklaring
 • NIE sertifikat
 • Bankkonto nummer for direkte debitering
 • Addressen til eiendommen

Hvis du har kjøpt eller leid en eksisterende eiendom som allerede har strømforsyning, må du oppgi følgende dokumenter:

 

 • Kopi av siste elektrisitetsregning sammen med kontrakten
 • Pass eller NIE nummer
 • Bankkonto nummer for direkte debitering
 • Elektrisitetsselskapet vil kanskje be om annenhånds lisensen dersom den første lisensen ble utstedt for mer enn 10 år siden (se kapittel om vannforsyning for forklaring)
 • Kopi av leiekontrakten dersom du leier eiendommen. Husk at det leverandøren kan be om en skriftlig erklæring fra eieren som bekrefter at du kan få kontrakten i ditt navn.

Vær forsiktig dersom eiendommen du kjøper eller leier ikke har en eksisterende strømforbindelse. Dette kan ha blitt frivillig kansellert av den forrige eieren; Hvis eiendommen er over 20 år gammel, må et nytt tilkoblingsbevis / Boletin bli forespurt. Dette kan være svært kostbart fordi hele det elektriske systemet må overholde gjeldende standarder før tilkoblingssertifikatet blir godkjent. En annen grunn til at det ikke er en eksisterende forbindelse, kan være at tidligere fakturaer ikke er betalt av tidligere eiere. Det er ganske vanlig at disse utestående regningene blir belastet forsyningsadressen og derfor må betales før strømmen kobles til igjen.

Med strømtilførselen til utleieboliger skjer det samme som ved vannforsyningen, og mange eiere krever at leierens bankkonto kun nevnes i regningen for direkte debitering, eller at du betaler til dem kontant eller ved overføring. Det er ikke noe problem å godta disse vilkårene, så lenge du bekrefter at navnet som er oppgitt i kontrakten, er eieren av eiendommen du leier.

Whatever you need – Find It !!!

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen på denne siden tjener bare som generell informasjon og vi er ikke ansvarlige for feil informasjon, endringer i forskrifter/lovverk etc.

 

Tilbake til Kommunal Informasjon