GESTOR Tax Asesores

GESTOR Tax Asesores

Service / Regnskapsførere / Gestorias/Gestor

Calle Gambo, 3, Benidorm

Åpningstid i dag: 9:00 – 14:30
16:00 – 19:00

View full schedule

Regnskapsfører for bedrifter og private

Engelsktalende Gestor i Benidorm

Engasjert gestor med høy personlig service til bedrifter og enkeltpersoner beskriver vår Gestoria best. Vi er lokalisert i Benidorm siden 2000 med lett tilgang fra Alfaz del Pi og Albir hvor mange av våre engelsk- og norsktalende kunder bor.

De beste Gestor-tjenestene

gestor tax asesores

Skatteråd til bedrifter og privatpersoner

I næringslivet kan en handling påvirke flere ulike skatter samtidig. Hos Tax Asesores analyserer vi først en eventuell handling og/eller skattemessig risiko som kan oppstå av en handling, for så å ta di riktige avgjørelsene.

Gestor Tax Asesores tilbyr følgende beskatningstjenester:

 • Gir råd om den mest hensiktsmessige juridiske formen for din aktivitet
 • Skatteplanlegging for å redusere og holde skatteprosenten lavest mulig.
 • Løpende råd om alle utviklinger og lovgivningsendringer i beskatning, samt løsning av eventuelle problemer som måtte oppstå.
 • Utarbeidelse og fullføring av kvartalsvise, månedlige og årlige skatteskjemaer.
 • Bokettersyn, assistanse, advokatvirksomhet, skatteberegning og generell gjennomgåelse før aktiviteten rapporteres til myndighetene

gestor tax asesores

Rådgivning ved annsettelser

Vårt tverrfaglige team av advokater, økonomer, skatterådgivere og andre fagfolk utgjør vår største konkurransefortrinn ved å analysere arbeidsforholdene til din bedrift fra ulike perspektiver. Dette gjør at vi kan tilby deg globale, tilpassede og svært effektive løsninger.

Tax Asesores, tilbyr blant annet følgende tjenester:

 • Rådgivning og ledelse av selskapsarbeid. Rapporter om lønnskostnader.
 • Innbetalingskrav. Mekling før SMAC og andre etater.
 • Forberedelse til Arbeids- og sosialrelaterte rettsaker
 • Rettslige og administrative ankesaker.
 • Råd og hjelp i arbeidsinspeksjoner.
 • Kontrakter, lønn og trygdeordninger.

gestor tax asesores

Regnskapsrådgivning

Ettersom regnskapet er avgjørende for beslutninger i et selskap, må entreprenørene være forpliktet til å utføre den daglige ledelsen av selskapet, slik at de kan bestemme og planlegge forretningsstrategier.

Tax Asesores tilbyr følgende regnskapstjenester:

 • Oppdatering av forfalte kontoer.
 • Regnskap, regnskapsrapport og offisielle poster.
 • Kvartalsbalanse
 • Godkjenning av regnskapsbøker til Handelsregisteret.
 • Utarbeidelse og presentasjon av årsregnskap.

Kontakt oss, så gir vi råd om de beste tjenestene for din bedrift.

Velkommen til Gestor Tax asesores i Benidorm og vårt høyt kvalifiserte personell, som også snakker engelsk

Gjør et nytt søk