Background Image

UTDANNING

For å gå på skole i Spania må barna være registrert på rådhuset «empadronamiento«. De fleste spanske skoler på Costa Blanca krever at bøkene og utstyret som skal benyttes blir kjøpt før skolen starter. Utstyret inkluderer penner, blyanter, fargestifter, gummistrikk og linjaler etc. I noen tilfeller kan skolen også be om leker. Barnets skole vil gi deg en komplett liste over de nødvendige tingene og gi deg råd om hvor du kan anskaffe disse.

Noen butikker tilbyr 25% rabatt på barnas skolebøker dersom disse blir kjøpt før slutten av juli.

INTERNASJONALE OG PRIVATE SKOLER

Private skoler er utformet for å møte behovene til elever med utenlandsk opprinnelse, samtidig som det gir spanske foreldre muligheten til at Deres barn kommer inn i et flerkulturelle miljøet.

Avhengig av pensum og kulturell orientering og læringssenter, blir klassene undervist på forskjellige språk: engelsk, norsk, nederlandsk, tysk, fransk, etc. Mange av privatskolene er tospråklige og tilbyr en studieplan lik skolene i Nord-Europa.

Den store spennvidden på alternativer gjenspeiler populariteten til internasjonal og privat utdanning. Flertallet av private skoler gir barn muligheten til å ta GCSE-eksamenene (Academic Qualification), mens det spanske LOGSE-systemet (General Education System of 1990) også er et attraktivt alternativ.

 

Undervisningen i internasjonale og private skoler tillater barn å være i selskap med sine internasjonale venner og de lærer å kjenne barn fra andre kulturer. Disse skolene har en tendens til å ha et nærmere forhold mellom lærer og elev, som gir mulighet for en mer personlig opplevelse.

SKOLEN FOR PRIMÆR SKOLERING FOR BARN C.E.I.P.

På den annen side har total integrering i spansk kultur sine fordeler. Barn utvikler vennskap med andre barn i deres samfunn og integreres raskt i spansk kultur. Flere og flere utlendinger benytter seg av muligheten for offentlige skoler, fordi kvaliteten på utdanningen er veldig bra.

Offentlige skoler har ikke de samme egenskapene som privatskoler, men de tilbyr kvalitetsutdanning. Hvor du bor, bestemmer hvilken skole barna dine kan skrives inn i.

Utdanning i Spania begynner med «førskole» som omfatter lekeskole, barnehage og barneskole. Inndelt i to trinn. Fra 1 til 3 og 4 til 6 år, oppmøte er frivillig og tilbys gratis.

Obligatorisk grunnskole begynner når barnet er 6 år og dekker fag som samfunnsvitenskap, spansk, lesing og matematikk.

Videregående opplæring gir mer spesialutdanning for elever i alderen 12 til 16 år. Etter endt skolegang vil elevene som har oppnådd de riktige karakterene tildeles et uteksameneringsbevis som er grunnlaget til å fortsette videreutdanning.

INSKRIPSJON

Når en barnefamilie har bestemt seg for å flytte til Costa Blanca eller en annen del av Spania, er det normalt å begynne å undersøke de ulike mulighetene for sine barns pedagogiske muligheter. Hvis barnet ditt skal gå til en offentlig skole, må du bli registres på det lokale rådhuset «el padron«. Du vil trenge en kopi av denne registreringen, en kopi av barnets immuniseringsbevis, deres tidligere skoleutskrifter, samt kopi av foreldres og barns pass.

Som ved offentlige skoler i England er hvor du bor geografisk sett avgjørende for hvilken skole ditt barn må gå på, så dersom du har forhåndsvalgt en spesifik skole, må du bo i denne kretsen. De fleste skoler foretrekker å intervjue prospektive elever, i noen tilfeller med en prøve for å fastslå nivået på spanskferdighetene.

KLASSIFISERING

Hvis barnet ditt skal gå på en skole hvor det ikke prates engelsk, bør kunnskapen om, og opplæring av det engelske språket ikke tas for gitt. Alle studenter i offentlig spansk skole er pålagt å lære engelsk, og barnet ditt kan dra nytte av dette for å finpusse ferdighetene sine med staving og grammatikk.

Ta kontakt med rådhuset der du skal bo, dersom du foretrekker spansk skole. Offentlig utdanning er gratis, men bøker og materialer må man holde selv.

GRUNNUTDANNING

Førskole (educación infantil) er for barn i alderen 1-3 og 3-5 men ikke obligatorisk. Det legges vekt på utvikling av personlig identitet og autonomi, utvikling av sosiale og fysiske ferdigheter og kommunikasjon. Med andre ord er det mest leking og gruppeaktiviteter.

Whatever you need .. Find It !!

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen på denne siden tjener bare som generell informasjon og vi er ikke ansvarlige for feil informasjon, endringer i forskrifter/lovverk etc.

 

Tilbake til Kommunal Informasjon