Background Image

NIE SØKNAD (Número de Identificación de Extranjero).

Hvorfor er NIE viktig?

Det spanske NIE-nummeret brukes i utgangspunktet som en unik skatteidentifikasjonskode for personer som ikke har spansk statsborgerskap. Det er viktig for praktisk talt enhver aktivitet som krever identifikasjon. Mange er ikke klar over den reelle betydningen av NIE-nummeret. For eksempel vil dine første skritt etter å ha flyttet til Costa Blanca innebære bruk av NIE, f.eks.: åpne en bankkonto, skaffe Internett, tlf-abonnement etc krever NIE. Kanskje trenger du en forsikring? Trenger du medisinsk hjelp? Eller vil du registrere en bil i ditt navn?

 

nieNIE-nummeret (identifikasjonsnummer for utlendinger) gis til en hver utlending som er bosatt i Spania. Det er absolutt «må ha», som brukes til alt.

Alle utlendinger som på grunn av økonomiske, faglige eller sosiale interesser er knyttet til Spania med behov for identifikasjon må ha dette. Et personlig, unikt og eksklusivt nummer av sekvensiell karakter. Dette personlige nummeret fremkommer på alle dokumenter som er utstedt eller behandlet og for alle økonomiske, faglige eller sosiale interesser søknaden er akseptert på to måter:

  • Levert personlig av deg selv i Spania på nærmeste nasjonale politistasjon på Costa Blanca
  • Levert på et Spansk konsulat eller av en diplomatisk representasjon i innehaverens hjemland

Viktig! Du må forhåndsbestille time via internett, og det kan du gjøre via denne linken. Fyll ut det digitale skjemaet, og du vil bli informert om hvor og når du skal møte for å innlevere søknaden.

Når du skal søke om NIE, må du ha med deg følgende dokumentasjoner: 
  • Skjema EX-15 ferdig utfylt (for engelsk versjon som retningslinje, klikk her, bruk spansk versjon for å søke)
  • Passet ditt og en kopi eller gyldig identitetsdokumentand 
  • Ett bilde («passformat»)
  • En spansk adresse er nødvendig, så ta med en kopi som dokumenterer dette. (Dersom du fortsatt leter etter bolig, kan du benytte en venns adresse.)
  • Har du allerede dokumentasjon som viser en offentlig eller privat helseforsikring, fra Spania eller et annet land, med helsedekning tilsvarende det nasjonale helsevesenet, ta det med
  • Ved søknad via en representant må han/hun vise bevis på at fullmakt er gitt, for å kunne innlevere søknaden.
  • Skjema  790-026 . Du kan forhåndsutfylle dette skjemaet og betale satsen på ca € 10 i banken før du leverer all dokumentasjon. Hvis du vil laste ned skjemaet i lenken ovenfor, vær oppmerksom på at du vil motta skjemaet med et unikt referansenummer.

For mer hjelp om NIE søknad og hvordan du får det, kanskje en av disse kan hjelpe deg.

 

Vi anbefaler deg om å ta kopier av dokumentet til «daglig bruk» og oppbevare det på et sikkert sted.

Hvis du senere bytter bosted, for eksempel til en annen by, vil din NIE forbli den samme. Du må imidlertid forny din Empadronamiento i den nye byen.

 

Whatever you need .. Find It !!

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen på denne siden tjener bare som generell informasjon og vi er ikke ansvarlige for feil informasjon, endringer i forskrifter/lovverk etc.

 

Tilbake til Kommunal Informasjon