Achtergrond afbeelding

Geboorte, huwelijk en begrafenis

Een geboorte, huwelijk of begrafenis zal van grote invloed zijn op uw leven en daarom is het prettig om op voorhand te weten waar u rekening mee moet houden. Daarom hebben wij dit artikel voor u samengesteld zodat u engzins weet waar u aan toe bent.

GEBOORTE

Een geboorteakte wordt uitgegeven door de burgerlijke ambtenaar, die het feit van geboorte, datum, tijd en plaats van identiteit en geslacht certificeert. De inschrijftermijn om de pasgeborene te registreren is tussen 24 uur en 8 dagen na de geboorte. De geboorte is juridisch effectief vanaf het moment dat deze plaats vind, maar vereist registratie in de Burgerlijke Stand voor volledige erkenning. Daarom is de geboorteakte het officiële burgerregister. De geboorteaangifte bevat, specifiek:

geboorte, huwelijk en begrafenis

 • Naam gegeven aan de pasgeborene
 • De datum, het tijdstip en de plaats van geboorte. In het geval van meerling geboorten, wanneer de exacte tijd onbekend is, zal een indicatie worden gegeven aan de hand van geboorte volgorde, ongeacht het geslacht van de pasgeborenen
 • Wettelijke verklaring van de ouders en, als mogelijk, het nationale identiteitsbewijs of paspoort, en wanneer dat het geval is hun buitenlandse geboorteplaats, de burgerlijke staat, het adres en de nationaliteit
 • Het nummer dat is toegewezen aan het geboorte- of verificatiebestand
 • Het tijdstip van registratie

 

Wie kan de registratie doen?

De registratie kan worden gedaan door de vader, de moeder of een meerderjarig persoon die aanwezig was tijdens de bevalling. De arts, verloskundige of assistent-technicus die de bevalling bijwoont, moet ook de persoon die verantwoordelijk is voor het Burgerregister schriftelijk op de hoogte brengen van de geboorte van de pasgeborene.

De plaats

De geboorteregistratie wordt uitgevoerd in de Burgerlijke stand. Als de bevalling plaatsvindt in een andere stad dan het adres van de ouders, maar u wilt de pasgeborene registreren in zijn woonplaats, dan moet u de volgende documentatie verstrekken:

 • Certificaat van registratie van beide ouders
 • Certificaat van het ziekenhuis of de kliniek waarin vermeld wordt dat registratie niet in een andere plaats is gedaan
 • Accreditatie door DNI of bewijs van inschrijving van de gemeente van de woonplaats van de ouders
 • Verklaring van ouders dat zij noch het ziekenhuis zijn begonnen met de registratie van de geboorte in de Burgerlijke stand die overeenkomt met de plaats waar de geboorte heeft plaatsgevonden
 • Verklaring dat de gemeente waarin de ouders wonen wordt beschouwd als de geboorteplaats van de baby

De geboorteregistratie is een officiële en vrije handeling waarvoor de volgende documenten moeten worden voorgelegd:

 • Het medische deel van de bevalling: gefaciliteerd door het ziekenhuis of de kliniek waar de bevalling heeft plaatsgevonden
 • ID van de ouders
 • Familieboek of ander document dat bewijst dat het huwelijk naar behoren is gelegaliseerd.
BURGERLIJK HUWELIJK

Als een paar de beslissing heeft genomen om op een civiele manier te trouwen, zijn de volgende documenten nodig:
geboorte, huwelijk en begrafenis

 • Een aanvraagformulier verkregen in de Burgerlijke Stand of Rechtbank in wiens jurisdictie het huwelijk zal plaatsvinden
 • Geboorteakte van beide personen, origineel niet afgekort, gelegaliseerd en vertaald in het Spaans
 • Certificaat van enkele of geen belemmering voor het huwelijk. Een verklaring dat iemand vrijgezel is, kan worden verkregen bij de plaatselijke burgerlijke stand. Als dit niet mogelijk is, wordt een “verklaring in de plaats van een certificaat dat door de ambassade is afgegeven en die geen belemmering vormt voor het huwelijk” algemeen aanvaard.

Als u gescheiden of weduwe-weduwnaar bent, moet u de originele documentatie en overlijdens- of scheiding certificaten kunnen tonen, naargelang het geval. Buitenlandse echtscheidingen moeten worden gelegaliseerd, het Exequatur moet via een advocaat in de Eerste Kamer van het Hooggerechtshof worden verkregen.

Publicatie van waarschuwingen: de ambassade of de consulaten kunnen een brief opstellen waarin staat dat dit niet verplicht is in hun land van herkomst.

Verblijfsvergunning: inwoners van Spanje kunnen dit document verkrijgen bij het gemeentehuis in hun gemeente waar ze wonen. Voor niet-ingezetenen kan een beëdigde verklaring worden afgelegd waarin de adressen van de afgelopen jaren kunnen worden ondertekend in het bijzijn van een consul.

Een certificaat van consulaire registratie: afgegeven door de ambassade of consulaten met de overlegging van een geldig paspoort en de invulling van een registratiekaart; dit certificaat moet een adres in Spanje bevatten.

Alle vereiste documenten moeten minstens 8 dagen vóór de gewenste huwelijksdatum worden ingediend, hoewel de gemiddelde vertraging tussen 35 en 40 dagen ligt. Legalisatie van de vereiste documenten: neem contact op met uw consulaat of ambassade. Vertalingen moeten worden gemaakt door een officiële vertaler.

BEGRAFENIS

Wanneer een buitenlander sterft in Spanje, moeten de naaste verwanten of een wettelijke vertegenwoordiger kiezen tussen repatriëring van de overledene naar zijn land of een lokale begrafenis of crematie. Sommige reisverzekeringen dekken de kosten op repatriëring en begrafenis en de verzekeringsmaatschappij moet dan ook onmiddellijk over de situatie worden geïnformeerd.

geboorte, huwelijk en begrafenisZodra de overlijdensakte is verkregen bij de Burgerlijke Stand of de vrederechtbank, kunt u het overlijden registreren bij het plaatselijke consulaat. Onder normale omstandigheden duurt het proces van de registratie- en vrijgave formulieren enkele uren. In het geval van buitenlandse burgers, verlengen de autoriteiten de periode van begrafenis diensten om ervoor te zorgen dat familieleden de tijd hebben naar de begrafenis te komen.

Wanneer een geliefde sterft, is het een grote troost als men weet tot wie men zich kan wenden. De ziekenhuizen hebben speciale begrafenis medewerkers die lokale uitvaartbedrijven kunnen aanbevelen. Het is raadzaam om geen document te ondertekenen wanneer u onder stress staat, maar om contact op te nemen met een lokale uitvaartdienst die het proces in het Engels zal vergemakkelijken, in een toch al zware periode, en u zo helpt om niet tegen eventuele extra kosten aan te lopen. Neem contact op met de uitvaartdienst van uw keuze en binnen een uur zullen zij bij u zijn om u te helpen bepalen welke diensten u nodig heeft. [/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]

Whatever you need .. Find It !!

Disclaimer: De informatie op deze pagina is alleen voor informatieve doeleinden en wij zijn niet verantwoordelijk voor wijzigingen in regelgeving, verkeerde informatie, enz.

 

Terug naar gemeentelijke informatie