Background Image

KJØP OG SALG AV HUS

BUYING

Kjøp og salg av eiendom

Når du har bestemt deg for å kjøpe en eiendom på Costa Blanca eller i en annen del av Spania, må du huske på å innberegne ekstrautgiftene som kommer i tillegg til salgsprisen. For de eksakte beløpene er det best å kontakte en eiendomsmegler/Gestor, selv om vi her forklarer de grunnleggende konseptene:

For brukte hus

Mellom 10 og 15% av kjøpesummen i overføringsskatt, notarisgebyrer og registrering av skjøte, eiendomsregistrering mv. Loven krever at ved salg av eiendom er det selgerens plikt til å betale gebyret til eiendomsmegleren.

For nye hus

Her kan du også beregne mellom 10 og 15% av kjøpesummen, men den største delen av utgiftene her er momsen som er på 10%. Kjøpes eiendommen direkte fra bygherren / byggeren er det kanskje ikke noen eiendomsmegler involvert, og dermed skal det ikke være nødvendig å betale denne provisjon.

 

SALG

Når du har bestemt deg for å selge eiendommen din, kan du annonsere den som privatperson og/eller bruke tjenesten fra en eiendomsmegler.

Velger du å bruke en eiendomsmegler, må du huske på at 5% provisjon av salgsprisen vil trekkes fra salgssummen. I tillegg må du alltid betale skatt på fortjenesten til den spanske staten. Fortjenesten beregnes utifra restansen på salget minus hva du kjøpte boligen for. Unntakene er:

  • Innbyggere over 65 år som har bodd på eiendommen de siste tre årene, betaler ikke inntektsskatt
  • Hvis du er «Padron» og investerer i en ny eiendom, blir du ikke beskattet på gevinsten, dersom den nye eiendommen blir din primære bolig
  • Skattesatsen er 18% av overskuddet.

 

Det er mulig å redusere skattegrunnlaget dersom det har vært utgifter tilknyttet huset, men du må selvfølgelig kunne dokumentere dette. Hvis du er en utenlandsk selger, vil 3% av salgsprisen bli trukket som forskuddsskatt. Viser dette seg å være for mye, kan du be om tilbakebetaling. Hvis du har betalt for lite, vil restansen sjelden bli innkrevd senere.

Hvis du er residence, vil inntekter, skatt, etc. vises på selvangivelsen som sendes hvert år.

Innsamling av søppel

Avfallsavgiftene avhenger av rådhuset hvor eiendommen er plassert og den betales hvert år. Det kan variere, men for en leilighet er avfallsavgiften omtrentlig mellom € 180 og € 300 per år.

Fellesutgifter

Vanligvis er dette utgifter for å vedlikeholde fellesarealene i en bygning, som f.eks vedlikehold av basseng, heis(er), hager osv., Hver enkelt eier i bygningen betaler et beløp ut i fra hvor stor prosentandel den enkelte leiligheten ugjør av den totale massen.

Et budsjett på fellesutgiftene presenteres på generalforsamlingen til eierne, og de eller Deres autoriserte representanter godkjenner budsjettet basert på en flertals stemme fra de som er tilstede på møtet.

 

Utgifter kan variere vesentlig i henhold til tjenestene som tilbys, og omfatter vanligvis lønninger til personalet, vedlikehold av heiser, reparasjon av diverse slag, innsamling av avfall, vann og elektrisitet til hager og lokalsamfunn, forsikringser, sikkerhet og administrasjonsgebyr. En 2-roms leilighet i en bygning eller et fellesskap med en dørvakt, et basseng og en liten hage, kan koste mellom € 120 og € 300 per måned.

Eiendoms- og finansselskaper

Ser du etter noen som kan hjelpe deg med kjøp, salg og finansiering av eiendom i Spania, så ta en titt på disse selskapene.

Whatever you need .. Find It !!

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen på denne siden tjener bare som generell informasjon og vi er ikke ansvarlige for feil informasjon, endringer i forskrifter/lovverk etc.

 

Tilbake til Kommunal Informasjon