Background Image

TRYGD

Tilgjennelig for deg som er; Ansatt, selvstendig næringsdrivende, pensjonist eller fast trygemotaker.
Trygdeavgift er obligatorisk for alle (utenlandske) arbeidstakere i Spania, uansett om de er ansatt eller selvstendig næringsdrivende.
Trygdeordningen i Spania er utformet for å gi den arbeidende befolkningen en rekke medisinske og økonomiske dekninger tilknyttet en rekke typer ulykker og uforutsette ting som kan dukke opp.

Ved å bidra til dette, har du rett til samme beskyttelsesnivå som en Spansk statsborger. Den betales hovedsakelig av arbeidstakerbidraget (for tiden cirka 6,4% av månedslønnen), i tillegg bidrar staten med rundt 20%. Dekning i henhold til spansk lov om trygd betyr generelt at du er unntatt fra å gi bidrag til ditt opprinnelsesland; Men avtaler mellom Spania og andre EU / EØS-land tillater statsborgere fra disse landene og innbyggerne i Spania å fortsette å være en del av deres nasjonale sosial sikringssystem i en begrenset periode.

EU / EØS-statsborgere som overføres til Spania av firmaet der de jobber, kan fortsette å bidra til trydesystemet i hjemlandet i opp til to år. Etter to år i Spania må du per lov begynne å bidra til den sosiale tryggheten her. Vanligvis vil firmaet du jobber for gjennomføre denne nødvendige prosessen for å registrere deg inn i det Spanske trygdesystemet. Hvis ikke, må du gjøre det selv.
Gå til 
ditt lokale Trygdekontor og send inn følgende:
  • Bevis på at du er ansatt i Spania, eller mottar fast inntekt fra Norge (F.eks pensjon eller trygd)
  • Pass, pluss ekteskapsbevis og fødselsattest av ansvarlig familiemedlem, hvis aktuelt
  • Bevis for for ditt opphold (skjøte til en eiendom eller leiekontrakt).

Du kan også bli bedt om å gi kopier av noen eller alle de ovennevnte dokumenter oversatt på spansk; Sjekk om dette er tilfelle med trygdekontoret i ditt område. Husk at alle oversatte dokumenter må gjøres av autorisert oversetter, med bevis på dette!

Etter en måned eller to vil et registreringskort (personnummer / SIP-kort) sendes via posten. Husk at et kort vil gi dekning for begge ektefeller i et ekteskap, selv om bare en av dem jobber og for alle barn (under 16) som er registrert på kortet.

Hvis du er pensjonist, vil du kvalifisere for trygdeordninger hvis du mottar statspensjon fra et annet EU / EØS-land, eller et land som har en avtale med Spania. Du og din ektefelle vil ha tilgang til alle rettigheter, men du må bevise din rett til pensjon ved å skaffe skjema E-121 fra hjemlandet ditt.

Flytter du til Spania før du når spansk pensjonsalder, må du anskaffe deg privat helseforsikring.

Ps! Føler du deg litt usikker på hvordan du skal gå frem, anbefaler vi deg å bruke en Gestor

Whatever you need .. Find It !!

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen på denne siden tjener bare som generell informasjon og vi er ikke ansvarlige for feil informasjon, endringer i forskrifter/lovverk etc.

 

Tilbake til Kommunal Informasjon